Personvernerklæring

Vi på Hamran AS er opptatt av at du som kunde skal være trygg på at vi behandler de opplysningene du gir oss på en sikker måte. Her kan du lese hvordan vi samler inn og behandler opplysningene om deg.

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor?

Dersom du kontakter oss trenger vi navn, adresse, telefonnummer og epostadresse i forbindelse med gjennomføring av tilbud- og salgsprosess. Dette er opplysninger det er nødvendig for oss å ha for å kunne gjennomføre en eventuell handel og søke opp informasjonen din hvis du besøker oss igjen.

Ved gjennomført handel får du faktura fra oss. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og garantiordning.

Hvis du bestiller montering gjennom oss oversendes bilder av ferdig montert kjøkken fra montør til kontor. Dette gjøres for å dokumentere at kjøkkenet er satt opp etter våre retningslinjer. Dette beholder vi i 5 år da det kan være nyttig ved en eventuell reklamasjon.

Dersom du deltar på kundekveld eller aktiviteter i regi av Hamran kan du måtte avgi navn, telefon og epost adresse ved påmelding og for å delta i eventuell konkurranse. Det er frivillig å avgi informasjonen, og du vil ikke få tilsendt målrettet reklame med mindre du aktivt samtykker til dette ved påmeldingen. Dersom du ikke samtykker blir mottatt personinfo slettet umiddelbart etter gjennomført aktivitet.

Vi får personopplysninger du velger å offentliggjøre via sosiale medier, f.eks. kan vi hente inn informasjon fra din sosiale medieprofil dersom du kommer med et offentlig innlegg om eller til oss.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine som bare behandles i minimumsperioden som behøves for formålene angitt i denne erklæringen. Kriteriene for fastslåelse av varigheten som personopplysningene dine skal oppbevares, er som følger:

(1) vi oppbevarer personopplysningene dine på en form som tillater identifisering bare så lenge som:
(a) vi opprettholder et vedvarende forhold til deg (f.eks. hvor du er en bruker av tjenestene våre eller du er lovlig inkludert på e-postlisten vår og ikke har avsluttet abonnementet ditt);
eller
(b) personopplysningene dine er nødvendige i forbindelse med lovlige formål angitt i denne erklæringen som vi har et gyldig juridisk grunnlag (f.eks. hvor personopplysningene dine inkluderes i en kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren din, og vi har en legitim interesse i å behandle de opplysningene med henblikk på å drive virksomheten vår og oppfylle forpliktelsene våre etter den kontrakten; eller hvor vi har en juridisk forpliktelse til å beholde personopplysningene dine),

samt:
(2) varigheten til:
(a) enhver gjeldende begrensningsperiode under gjeldende lov (dvs. enhver periode som hvilken som helst person kan rette et juridisk krav mot oss i forbindelse med personopplysningene dine eller som personopplysningene dine er relevante); og
(b) en ytterligere tomånedersperiode (2) etter enden av slik gjeldende begrensningsperiode (slik at hvis en person retter et krav på slutten av begrensningsperioden, får vi likevel rimelig tid til å identifisere eventuelle personopplysninger som er relevante for det kravet),

og:
(3) videre hvis noen relevante juridiske krav rettes, fortsetter vi å behandle personopplysningene i slike ytterligere perioder som er nødvendig i forbindelse med det kravet.

Under periodene i punktene (2)(a) og (2)(b) ovenfor, begrenser vi behandlingen vår av personopplysningene til oppbevaring av, og opprettholdelse av sikkerheten til de opplysningene, unntatt i den grad de opplysningene må gjennomgås i forbindelse med eventuelle juridiske krav, eller eventuell forpliktelse etter gjeldende lov.

Så snart tidsrommene i punktene (1), (2) og (3) ovenfor, hver i den grad de gjelder, er utløpt, foretar vi enten følgende:

sletter permanent eller tilintetgjør de relevante personopplysningene; eller

anonymiserer de relevante personopplysningene.

Sensitive personopplysninger

Vi prøver ikke å hente inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger i vår vanlige forretningsvirksomhet. Der det blir nødvendig å behandle de sensitive personopplysningene dine av noen grunn, stoler vi på ett av de følgende juridiske grunnlagene:

Overholdelse av gjeldende lov: Vi kan behandle de sensitive personopplysningene dine der behandlingen kreves eller tillates etter gjeldende lov (f.eks. for å overholde rapporteringsforpliktelsene våre om mangfold);

Påvisning og forebyggelse av kriminelle handlinger: Vi kan behandle sensitive personopplysninger der behandlingen er nødvendig for påvisningen eller forebyggelsen av kriminelle handlinger (f.eks. forebyggelse av bedrageri);

Opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter: Vi kan behandle sensitive personopplysninger der behandlingen er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske rettigheter; eller

Samtykke: Vi kan behandle de sensitive personopplysningene der vi, i henhold til gjeldende lov, har fått ditt tidligere, uttrykkelige samtykke til å behandle de sensitive personopplysningene dine (dette juridiske grunnlag brukes bare i forbindelse med behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

Hvis du gir sensitive personopplysninger til oss, må du forsikre deg om at det er lovlig for deg å bekjentgjøre slike opplysninger til oss, og du må forsikre deg om at et gyldig juridisk grunnlag gjelder for behandlingene av disse sensitive personopplysningene.

Nettstedsdata: Vi henter inn eller får personopplysninger når du besøker hvilket som helst av nettstedene våre eller bruker hvilke som helst av funksjonene eller ressursene tilgjengelig på eller gjennom et nettsted.

Innhold og annonseringsinformasjon: Hvis du samhandler med hvilket som helst tredjepartsinnhold eller -annonsering på et nettsted eller i en app (inkludert tredjepartsplugginnmoduler og informasjonskapsler), mottar vi personopplysninger fra den relevante tredjepartsleverandøren av dette innholdet eller annonseringen.

Tredjepartsinformasjon: Vi henter inn eller får personopplysninger fra tredjeparter som gir det til oss (f.eks. kredittbyråer, politimyndigheter osv.).

Utlevering av informasjon til tredjepart

Hamran AS vil ikke selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss til en tredjepart. Vi bruker samarbeidspartnere og tredjeparter for å behandle og lagre opplysninger, og har databehandleravtale med disse for å sikre at dine personopplysninger er tilstrekkelig sikret. Utenforstående kan kun få innsyn i denne informasjonen dersom de skal gjennomføre bestemte tjenester for oss, for eksempel transport eller montering. De får kun tilgang til nødvendig informasjon for den tjenesten som skal utføres.

1. Markedsføring, cookies og webanalytics.

Dersom du besøker vår nettside benytter vi cookies, og som en konsekvens av dette vil du oppleve at du kan bli eksponert for reklame fra Hamran Kjøkken ved besøk på andre nettsider eller apper.

2. Webanalytics og cookies

Hamran samler inn og behandler også ikke-personlig identifiserbar opplysninger om besøkende på hamran.no. Vi bruker vanlige internettteknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel «Safari»), skjermoppløsning og avsendernettside.

3. Google Adwords

Registrerer hvor mange av våre brukere som besøker vår nettside hamran.no basert på klikk fra en betalt annonse på Googles annonsenettverk. Det innhentes informasjon om søkeord og hvilke søkeresultater det klikkes på.

4. Google Analytics

Google Analytics er en analysetjeneste levert av Google. Google samler inn kun informasjon som er anonym, som antall besøkende, hvilke sider du besøker på vårt nettsted, hvor lenge besøket ditt varer og hvilken link fra hvilken side du fulgte for å komme til våre nettsider. Innhentet informasjon behandles av Google og brukes til å generere besøksstatistikk og rapporter som kan vise oss hvordan våre kunder bruker våre nettsider. Vi benytter denne informasjonen for å lage rapporter og videre forbedre nettsiden. Hvis du ikke ønsker at Hamran skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin.

5. Andre tredjeparts leverandører

Tredjeparts leverandører benytter informasjonskapsler og anonyme identifikatorer på www.hamran.no for å vise annonser basert på dine søk på denne og andre nettsider. Vi benytter oss av remarketing, målrettet markedsføring på demografi og lokasjon og andre typer interessebasert markedsføring.

6. Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert eller slettet

Du kan når som helst be oss om å rette opp uriktige personopplysninger. Du kan også når som helst be oss om å få personopplysningene dine utlevert eller slettet. Vær oppmerksom på at vi nødt til å ha noe opplysninger tilgjengelig for å beholde garantien på ditt produkt, og at garantien bortfaller dersom alle opplysninger slettes. Retting eller sletting av informasjon gjøres kostnadsfritt og innen 30 dager fra din henvendelse. Kontakt hamran@hamran.no dersom du har spørsmål eller andre henvendelser som gjelder personvern.

7. Endringer

Vi jobber kontinuerlig med å sikre våre kunder et godt personvern. Denne personvernerklæringen er oppdatert i henhold til gjeldende personvernlov. Den kan oppdateres med jevne mellomrom, men eventuelle endringer vil kun være knyttet til forsterket personvern for deg som kunde.

Kontaktinformasjon

Spørsmål og kommentarer til denne personvernerklæringen kan rettes til hamran@hamran.no eller skriftlig til adressen under:

Studio Snartemo

Hamran Snekkerverksted AS

Lygnaveien 823

4590 Snartemo

Åpningstider
Åpent etter avtale.

Studio Oslo

Hamran Snekkerverksted AS

Hovfaret 4B

0275 Oslo

Åpningstider
Åpent etter avtale.

Studio Kristiansand

Hamran Snekkerverksted AS

Markens gate 13-15

4611 Kristiansand

Åpningstider
Åpent etter avtale.