Naturen er hvelvet vårt; herfra henter vi materialer og inspirasjon. Et Hamran-kjøkken lar de fineste materialene fortelle sin historie.

Bestandighet og estetikk

Tre er et levende materiale som eldes fint, og når kunden selv kan være med gjennom hele prosessen – fra skisse til ferdig resultat – kan vi sammen bygge noe som gir bruksglede i mange, mange år. Ved å bygge noe bestandig unngår vi samtidig unødvendig hogst, og reduserer dermed det økologiske avtrykket. Et kjøkken eller interiør fra Hamran skal vare lenge, gjerne i generasjoner.

Vi opplever trematerialer som naturlig vakre i seg selv, og ønsker å bruke hele treet. Dette har et miljømessig siktemål, men også et estetisk. Hvert stykke tre har sin historie; årringer, fargenyanser og merker etter kvist gir liv til det ferdige resultatet, og bringer naturen inn i hjemmet eller på arbeidsplassen. Variasjonen, uregelmessigheten ved treet gjør det unikt, og gir andre muligheter enn menneskeskapte materialer, både taktilt og visuelt.

Tilpasning gjennom dialog

Hos Hamran tar vi oss god tid til å samtale med kunden om utforming, materialvalg og tilpasning til eksisterende rom. Gjennom en gjensidig idéutveksling finner vi ut hvordan vi best forener det praktiske med det estetiske. Valg av løsninger og materialer vil i siste ende være opp til kunden, men vi kommer gjerne med kvalifiserte råd gjennom hele prosessen, og vil gjøre vårt beste for å imøtekomme ethvert ønske.

Alle er velkommen til å besøke oss på Snartemo, hvor man selv kan se og kjenne på materialene, få et innblikk i hvordan vi arbeider, og oppleve hvordan idéer tar form. Ta gjerne kontakt på forhånd for å avtale besøk.

Besøk oss

For Hamran er bærekraft å bringe naturen inn i hverdagen. Naturen gir næring til sansene, og minner oss om hvor vi kommer fra.

Norsk håndverk siden 1930

Alt vi lager produseres lokalt på Snartemo. Vi er stolte håndverkere, og vil til enhver tid sørge for at alt vi har lært om tre og bearbeiding av tre kommer kunden til gode. Hos Hamran møter materialkunnskap, håndverk og erfaring moderne ingeniørkunst. Vi tar historien med oss inn i framtida.

Les mer om vår historie

Varig kvalitet

Vi lever i en tid hvor mange ønsker seg bort fra det flyktige, det som ikke tåler bruk, og snart må kastes. Man ønsker seg gjerne trygge, solide, vakre rom som – når rommet først står ferdig – ikke trenger stadig oppussing. Og det er her Hamran skal være: Vi vil skape gode omgivelser for mennesker. Omgivelser som også kommende generasjoner kan leve og trives i.

Made By Wood

Made By Wood er et samarbeid mellom Hamran og den norske trebedriften Meling. Vi har et designstudio og visningsrom på Skøyen i Oslo hvor man kan se et utsnitt av det vi lager, og få et innblikk i hvordan vi jobber med prosjekter. Her får besøkende også anledning til å gjøre seg kjent med våre to samarbeidspartnere.

Hos Made By Wood er arkitekter, interiørarkitekter, entreprenører, byggefirma og private like velkommen.

http://www.madebywood.no
http://www.meling.as